Numer Identyfikacji Podatkowej, pod którym firma "MTC-TECH Anna Malinowska" figuruje w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) to: 542-292-20-55. Numer REGON przedsiębiorstwa to: 369879680. 

Siedziba firmy mieści się w miejscowości Białystok w województwie podlaskim. Firma prowadzi działalność pod adresem: Klonowa 7A, 15-654 Białystok.